ਬਲਬੀਰ ਮਾਧੋਪੁਰੀ

Delhi, India.
Phone: (011 - 91 - 93505 - 48100)

Email: (bmadhopuri@yahoo.in)

Title
ਛਾਂਗਿਆ ਰੁੱਖ (ਕਾਂਡ ਵੀਹਵਾਂ): ਮਾਨਵਵਾਦੀ ਥੱਪੜ --- ਬਲਬੀਰ ਮਾਧੋਪੁਰੀ
ਛਾਂਗਿਆ ਰੁੱਖ (ਕਾਂਡ ਉੰਨ੍ਹੀਵਾਂ): ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਤੇ ਮੌਤ ਵਿਚਾਲੇ --- ਬਲਬੀਰ ਮਾਧੋਪੁਰੀ
ਛਾਂਗਿਆ ਰੁੱਖ (ਕਾਂਡ ਅਠਾਰ੍ਹਵਾਂ): ਦਿੱਲੀ ਲਈ ਰਵਾਨਗੀ --- ਬਲਬੀਰ ਮਾਧੋਪੁਰੀ
ਛਾਂਗਿਆ ਰੁੱਖ (ਕਾਂਡ ਸਤਾਰ੍ਹਵਾਂ): ਸਾਹਿਤ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤ --- ਬਲਬੀਰ ਮਾਧੋਪੁਰੀ
ਛਾਂਗਿਆ ਰੁੱਖ (ਕਾਂਡ ਸੋਲ੍ਹਵਾਂ): ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ --- ਬਲਵੀਰ ਮਾਧੋਪੁਰੀ
ਛਾਂਗਿਆ ਰੁੱਖ (ਕਾਂਡ ਪੰਦਰ੍ਹਵਾਂ): ਰੇਗਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਵਗਿਆ ਦਰਿਆ --- ਬਲਬੀਰ ਮਾਧੋਪੁਰ
ਛਾਂਗਿਆ ਰੁੱਖ (ਕਾਂਡ ਚੌਦ੍ਹਵਾਂ): ਸਾਡਾ ‘ਚਮਾਰਾਂ ਦਾ ਬੋਹੜ’ --- ਬਲਬੀਰ ਮਾਧੋਪੁਰੀ
ਛਾਂਗਿਆ ਰੁੱਖ: (ਕਾਂਡ ਤੇਰ੍ਹਵਾਂ): ਮੇਰੀ ਦਾਦੀ - ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸ --- ਬਲਬੀਰ ਮਾਧੋਪੁਰੀ
ਛਾਂਗਿਆ ਰੁੱਖ (ਕਾਂਡ ਬਾਰ੍ਹਵਾਂ): ਬਰਸਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਔੜ --- ਬਲਬੀਰ ਮਾਧੋਪੁਰੀ
ਛਾਂਗਿਆ ਰੁੱਖ (ਕਾਂਡ ਗਿਆਰ੍ਹਵਾਂ): ਬਰਾਦਰੀ ਦਾ ਮਸਲਾ --- ਬਲਬੀਰ ਮਾਧੋਪੁਰੀ
ਛਾਂਗਿਆ ਰੁੱਖ (ਕਾਂਡ ਦਸਵਾਂ): ਭੁੱਖ ਪਿਆਸ ਨਾ ਪੁੱਛੇ ਜਾਤ --- ਬਲਬੀਰ ਮਾਧੋਪੁਰੀ
ਛਾਂਗਿਆ ਰੁੱਖ (ਕਾਂਡ ਨੌਵਾਂ): ਬ੍ਰਹਮਾ ਦੇ ਫੋਕੇ-ਥੋਥੇ ਚੱਕਰਵਿਊ --- ਬਲਬੀਰ ਮਾਧੋਪੁਰੀ
ਛਾਂਗਿਆ ਰੁੱਖ (ਕਾਂਡ ਅੱਠਵਾਂ): ਸਾਡਾ ਘਰ - ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਦਾ ਘਰ --- ਬਲਬੀਰ ਮਾਧੋਪੁਰੀ
ਛਾਂਗਿਆ ਰੁੱਖ (ਕਾਂਡ ਸੱਤਵਾਂ): ਬੱਦਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਝਾਕਦਾ ਸੂਰਜ --- ਬਲਬੀਰ ਮਾਧੋਪੁਰੀ
ਛਾਂਗਿਆ ਰੁੱਖ (ਕਾਂਡ ਛੇਵਾਂ): ਕੰਡਿਆਲੇ ਰਾਹਾਂ ਦਾ ਰਾਹੀ --- ਬਲਬੀਰ ਮਾਧੋਪੁਰੀ
ਛਾਂਗਿਆ ਰੁੱਖ (ਕਾਂਡ ਪੰਜਵਾਂ) : ਥੋਹਰਾਂ ਉੱਤੇ ਉੱਗੇ ਫੁੱਲ --- ਬਲਬੀਰ ਮਾਧੋਪੁਰੀ
ਛਾਂਗਿਆ ਰੁੱਖ (ਕਾਂਡ ਚੌਥਾ): ਤਿੜਕੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੀ ਵਿਥਿਆ --- ਬਲਬੀਰ ਮਾਧੋਪੁਰੀ
ਛਾਂਗਿਆ ਰੁੱਖ (ਕਾਂਡ ਤੀਜਾ): ਕੋਰੇ ਕਾਗਜ਼ ਦੀ ਗੂੜ੍ਹੀ ਲਿਖਤ --- ਬਲਬੀਰ ਮਾਧੋਪੁਰੀ
ਛਾਂਗਿਆ ਰੁੱਖ (ਕਾਂਡ ਦੂਜਾ): ਮੇਰੀ ਜੰਮਣ-ਭੋਂ ਮਾਧੋਪੁਰ --- ਬਲਬੀਰ ਮਾਧੋਪੁਰੀ
ਸਵੈਜੀਵਨੀ: ਛਾਂਗਿਆ ਰੁੱਖ (ਕਾਂਡ ਪਹਿਲਾ): ਸਵੈਜੀਵਨੀ ਲਿਖਣ ਦਾ ਸਬੱਬ --- ਬਲਬੀਰ ਮਾਧੋਪੁਰੀ
ਮੇਰੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਭਾਪਾ ਜੀ --- ਬਲਬੀਰ ਮਾਧੋਪੁਰੀ
ਇਉਂ ਫੈਲਰਿਆ ‘ਛਾਂਗਿਆ ਰੁੱਖ’ --- ਬਲਬੀਰ ਮਾਧੋਪੁਰੀ
ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਦਲਿਤ ਸਮਾਜਿਕ ਅੰਦੋਲਨ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦਲਿਤ ਸਾਹਿਤ --- ਬਲਬੀਰ ਮਾਧੋਪੁਰੀ
ਦੇਸ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ! (ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ) --- ਬਲਬੀਰ ਮਾਧੋਪੁਰੀ