ਇੰਦਰਜੀਤ ਚੁਗਾਵਾਂ

Fresno, California, USA.
Phone: (1 - 559 - 779 - 9805)
Email: (ranapamm@gmail.com)

Title
ਪਾਗਲਪਣ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜਿਊਣ ਲਈ! --- ਇੰਦਰਜੀਤ ਚੁਗਾਵਾਂ
ਸਾਰਾ ਜਹਾਨ ਮੇਰਾ! --- ਇੰਦਰਜੀਤ ਚੁਗਾਵਾਂ
ਹੱਸਦੀ ਵਸਦੀ ਰਹੇ ਲੋਰੀ --- ਇੰਦਰਜੀਤ ਚੁਗਾਵਾਂ
ਧੀਆਂ ਤੇ ਕਵਿਤਾਵਾਂ --- ਇੰਦਰਜੀਤ ਚੁਗਾਵਾਂ
ਚਿੜੀਆਂ ਦਾ ਚੰਬਾ! (ਕਵਿਤਾ) --- ਇੰਦਰਜੀਤ ਚੁਗਾਵਾਂ
ਜਦੋਂ ‘ਲਾਫਿੰਗ ਬੁੱਧਾ’ ਦਾ ‘ਫਨੀ ਪੰਜਾਬੀ’ ਨਾਲ ਮੇਲ ਹੋਇਆ --- ਇੰਦਰਜੀਤ ਚੁਗਾਵਾਂ
ਸਵਿੱਤਰੀ ਦਾ ਬਾਰਾ-ਪਹਿਰਾ --- ਇੰਦਰਜੀਤ ਚੁਗਾਵਾਂ
ਮਾਨਵਤਾ ਦੇ ਚਾਨਣ ਮੁਨਾਰੇ --- ਇੰਦਰਜੀਤ ਚੁਗਾਵਾਂ
ਊੜੇ-ਐੜੇ ਵਾਲਾ ਕਾਇਦਾ --- ਇੰਦਰਜੀਤ ਚੁਗਾਵਾਂ
ਜ਼ਰਾ ਸੰਭਲ਼ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਿੰਹਾਂ ... --- ਇੰਦਰਜੀਤ ਚੁਗਾਵਾਂ
ਭੁੱਖ ਤੇ ਸਕੂਨ --- ਇੰਦਰਜੀਤ ਚੁਗਾਵਾਂ
ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਬਨਾਮ ਭੋਡੀਆਂ ਗਊਆਂ --- ਇੰਦਰਜੀਤ ਚੁਗਾਵਾਂ
ਅਸੀਂ ਕਾਲੇ ਲੋਕ ਸਦੀਂਦੇ! --- ਇੰਦਰਜੀਤ ਚੁਗਾਵਾਂ
ਪਰਵਾਰ ਵਿਛੋੜਾ ਬਨਾਮ ਪਰਿਵਾਰ ਮਿਲਾਪ --- ਇੰਦਰਜੀਤ ਚੁਗਾਵਾਂ
ਨਿੱਕੇ ਲੋਕ, ਨਿੱਕੀਆਂ ਗੱਲਾਂ --- ਇੰਦਰਜੀਤ ਚੁਗਾਵਾਂ
‘ਚੌਕੀਦਾਰ’ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਚੌਕੀਦਾਰ! --- ਇੰਦਰਜੀਤ ਚੁਗਾਵਾਂ
ਗਿਰਝਾਂ ਤੇ ਘੁੱਗੀਆਂ --- ਇੰਦਰਜੀਤ ਚੁਗਾਵਾਂ
ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਮਾਂਵਾਂ --- ਇੰਦਰਜੀਤ ਚੁਗਾਵਾਂ
“ਲੋੜੈ ਦਾਖ ਬਿਜਉਰੀਆਂ ...” ---ਇੰਦਰਜੀਤ ਚੁਗਾਵਾਂ
ਮੇਰੇ ਅੰਦਰਲਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ --- ਇੰਦਰਜੀਤ ਚੁਗਾਵਾਂ
ਅਬਾਦਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਾਰੇ ਲੇਖ --- ਇੰਦਰਜੀਤ ਚੁਗਾਵਾਂ
ਨਾਬਰੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਰਾਸਤਾ ‘ਮੇਰਾ ਕੀ ਕਸੂਰ!’ --- ਇੰਦਰਜੀਤ ਚੁਗਾਵਾਂ
ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਦੇ ਸਮੂਹਿਕ ਉਧਾਲੇ ਨੂੰ ਰੋਕੋ! --- ਇੰਦਰਜੀਤ ਚੁਗਾਵਾਂ
ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ੈਨਬ ਉਡੀਕ ਰਹੀ ਹੈ --- ਇੰਦਰਜੀਤ ਚੁਗਾਵਾਂ
ਰਾਜਸਮੰਦ ਬਨਾਮ ਹਿੰਦੂ ਸਟੇਟ --- ਇੰਦਰਜੀਤ ਚੁਗਾਵਾਂ