ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ

WhatsApp: (91 - 98882 - 75913)
Email: (bhullarbti@gmail.com)

Title
ਬੇਵਿਸ਼ਵਾਸੇ ਦਲਬਦਲੂਆਂ ਤੋਂ ਚੰਗੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਆਸ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ --- ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ
ਜੀਵ ਜੰਤੂਆਂ ਅਤੇ ਬਨਸਪਤੀ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨੀ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ --- ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ
ਅਪਰਾਧੀ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੀ ਦਹਿਲੀਜ਼ ਟੱਪਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੇ ਯਤਨ ਹੋਣ --- ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ
ਸੰਸਾਰ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਿਰ ਨੀਵਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ --- ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ
ਕੀ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਚੰਗੇ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ’ਤੇ ਖ਼ਰਾ ਉੱਤਰਦਾ ਹੈ? --- ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ
ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਕਿਸੇ ਧਰਮ, ਜਾਤ ਜਾਂ ਕੌਮ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਖਿੱਤੇ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਂਝੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ --- ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ
ਆਧੁਨਿਕ ਵਿਗਿਆਨਕ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਮੋਢੀ: ਜੌਰਡਾਨੋ ਬਰੂਨੋ --- ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ