ਡਾ. ਰਿਪੁਦਮਨ ਸਿੰਘ

Patiala, Punjab, India.
Phone: (91 - 98152 - 00134)
Email: (ripu134@gmail.com)

Title
ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ: ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ? --- ਡਾ. ਰਿਪੁਦਮਨ ਸਿੰਘ ਤੇ ਡਾ. ਗਗਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ
ਹਾਰਟ ਫੇਲ ਹੋਣ ਦੀ ਆਖਰੀ ਸਟੇਜ ਕੀ ਹੈ? --- ਡਾ. ਰਿਪੁਦਮਨ ਸਿੰਘ, ਡਾ. ਓਮ ਚੌਹਾਨ
ਮਿਊਕੋਰਮਾਇਕੋਸਿਸ (ਬਲੈਕ ਫੰਗਸ) ਕੀ ਬਲਾ ਹੈ? --- ਡਾ. ਰਿਪੁਦਮਨ ਸਿੰਘ
ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਦਿਲ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਿਉਂ? --- ਡਾ. ਰਿਪੁਦਮਨ ਸਿੰਘ
ਸੰਸਾਰ ਹਾਰਟ ਦਿਵਸ --- ਰਿਪੁਦਮਨ ਸਿੰਘ
ਕੁਝ ਪਲ ਜੀਵਨ ਦੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੁਜ਼ਾਰੋ ਬੱਚਿਓ ... --- ਡਾ. ਰਿਪੁਦਮਨ ਸਿੰਘ
ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾਧਾ ਚਿੰਤਾਜਨਕ --- ਡਾ. ਰਿਪੁਦਮਨ ਸਿੰਘ
ਇਵੇਂ ਕਰਨਾ ਪਊ ਕੁੜੀਓ ... --- ਰਿਪੁਦਮਨ ਸਿੰਘ
ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ --- ਡਾ. ਰਿਪੁਦਮਨ ਸਿੰਘ
ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਭੂਤ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ? --- ਡਾ. ਰਿਪੁਦਮਨ ਸਿੰਘ
ਆਓ, ਦਿਲ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰੀਏ - (ਸੰਸਾਰ ਦਿਲ ਦਿਵਸ) --- ਡਾ. ਰਿਪੁਦਮਨ ਸਿੰਘ
ਕਾਹਲੀ ਨੇ ਸਿਹਤ ਵਿਗਾੜੀ --- ਡਾ. ਰਿਪੁਦਮਨ ਸਿੰਘ
ਮਨੁੱਖ ਅਤੇ ਜਾਨਵਰ --- ਡਾ. ਰਿਪੁਦਮਨ ਸਿੰਘ
ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ --- ਡਾ. ਰੁਪਦਮਨ ਸਿੰਘ
ਰੱਬ ਜੀ ਖਫਾ ਹਨ ਬੰਦੇ ਤੋਂ --- ਡਾ. ਰਿਪੁਦਮਨ ਸਿੰਘ
ਜੇ ਨਦੀਆਂ ਨਾ ਰਹੀਆਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਣਾ --- ਡਾ. ਰਿਪੁਦਮਨ ਸਿੰਘ
ਰੈਸਟਲੈੱਸ ਸਿੰਡਰਮ --- ਡਾ. ਰਿਪੁਦਮਨ ਸਿੰਘ
ਅਸਮਾਨਤਾ ਦਾ ਦਰਦ --- ਡਾ. ਰਿਪੁਦਮਨ ਸਿੰਘ