ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੁਠਾਲਾ

Villlage: Kuthala, Maler Kotla, Sangroor, Punjab, India.
Phone: (91 - 98153 - 47904)
Email: (kuthalaajit@gmail.com)

Title
ਝੂਠੀ ਗਵਾਹੀ ਹੇਠਲਾ ਸੱਚ (ਬਾਤਾਂ ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ) --- ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੁਠਾਲਾ
ਦੇਖਦਿਆਂ ਦੇਖਦਿਆਂ ਤੁਰ ਗਿਆ ਚਾਚਾ ਸੋਮੀ ... --- ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੁਠਾਲਾ
ਰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵਗਦੇ ਲਹੂ ਦੀ ਦਹਿਸ਼ਤ --- ਪਰਮਜੀਤ ਕੁਠਾਲਾ
ਗਿੰਦਰੀ ਗੁਜਰ ਗਿਆ --- ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੁਠਾਲਾ
ਕੱਚੇ ਖੋਏ ਵਾਲਾ ਵੀਰਾ --- ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੁਠਾਲਾ
ਰੱਬਾ ਸਰਪੰਚ ਨਾ ਬਣਾਈਂ … ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੁਠਾਲਾ
ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਹੁਣਾ --- ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੁਠਾਲਾ
ਚੋਰੀ ਦਾ ਗੋਸ਼ਤ --- ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੁਠਾਲਾ
ਆਪ ਬੀਤੀ: ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਸਵਾਰਥ --- ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੁਠਾਲਾ
ਗੋਹੇ ਕੂੜੇ ਦੀ ਮਹਿਕ --- ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੁਠਾਲਾ
ਸ਼ਰੀਕਾਂ ਦੀ ਬਰਾਤ --- ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੁਠਾਲਾ
ਕੋਲਿਆਂ ਦੀ ਲੋਅ --- ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੁਠਾਲਾ
ਕੱਚੇ ਕੋਠੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦਿਸਦਾ ਰੱਬ --- ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੁਠਾਲਾ
ਮਰਿਆਦਾ ਆਸਥਾ ਤੇ ਭੋਲੇ ਭਾਲੇ ਲੋਕ --- ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੁਠਾਲਾ
ਲਾਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾ ਲੱਭਦਾ ਬਚਪਨ --- ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੁਠਾਲਾ
ਨਾ ਮਾਫੀ - ਨਾ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ --- ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੁਠਾਲਾ
ਨਸ਼ੇੜੀ ਬਾਪ ਤੇ ਨਲਕੇ ਨਾਲ ਲਟਕਦਾ ਬਚਪਨ --- ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੁਠਾਲਾ