ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ

Jagrup Singh I.R.S.
Tel: (91 - 98888 - 28406)
Email: (jagrup1947@gmail.com)

Title
ਦੁਰਯੋਧਨ ਦਾ ਮੰਦਰ --- ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ
ਥੱਪੜ ਦੀ ਗੂੰਜ ... --- ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ
ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵੀ ਮਜਬੂਰੀ ਵੱਸ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਕਾਠੀ ਪੁਆ ਲਈ ... --- ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ
“ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਬਾਬੇ” --- ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ
ਭਾਰਤ ਰਤਨ ਡਾ. ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ --- ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ
“ਏਹਿ ਭਿ ਦਾਤਿ ਤੇਰੀ ਦਾਤਾਰ …” --- ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ
“ਡੌਂਕੀ ਫਲਾਈਟ” --- ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ
… ਤੇ ਬੇਸਮੈਂਟ ਬੋਲ ਪਈ --- ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ
ਪਾਲਤੂ ਅਤੇ ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਦਰਭ --- ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ
ਤਰੀਕ ’ਤੇ ਤਰੀਕ --- ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ
ਜਾਤੀ ਸਰਵੇਖਣ : ਭੂਤ, ਵਰਤਮਾਨ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ --- ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ
ਫੌਜੀ ਚਾਚੇ ਦੀ ਨਸੀਹਤ --- ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ
“ਸਰ ਪਲੀਜ਼! ... ਸਾਡੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਭੰਡਿਓ ਨਾ।” --- ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ
ਕੋਈ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਹੈ? --- ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ
ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦਾ ਜਾਤੀ ਭੇਦਭਾਵ ਬਾਰੇ ਬਿੱਲ --- ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ
ਮੈਂ ਕੌਣ ਹਾਂ … --- ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ
ਧਰਮ ਅਤੇ ਜਾਤ ਅਧਾਰਿਤ ਭੇਦ-ਭਾਵ --- ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ
ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਮਾਜ-ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ... (ਬਾਤਾਂ ਬੀਤੇ ਦੀਆਂ) --- ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ
ਨਸ਼ਾ ਇੱਕ ਸਦੀਵੀ ਧੰਦਾ --- ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ
ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮੁਰਗੀਖਾਨਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ --- ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ
ਸੜਕ ਕਿਨਾਰੇ ਡਿਗਿਆ ਸੇਬ --- ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ
“ਕੌਣ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਇੱਥੇ?” --- ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ
ਕੋਟੇ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ --- ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ
ਸਾਕਸ਼ੀ, ਵਿਨੇਸ਼ ਅਤੇ ਬਜਰੰਗ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ --- ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ
ਨਵੇਂ ਰੰਗਰੂਟ ਅਫਸਰ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ --- ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ