ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂੰ

Brampton, Ontario, Canada.
Phone: (905 - 796 - 0531)
Email: (kirpal.pannu36@gmail.com)

Title
ਵਿਛੜ ਗਏ ਮਿੱਤਰ ਸੁਦਾਗਰ ਬਰਾੜ ਲੰਡੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ... --- ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂੰ
ਮੈਂ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਫੀਜ਼ੀਓਥੈਰਪੀ --- ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂੰ
ਵਰਤੋਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀ: ਲੜੀ ਨੰਬਰ 13 ਅਤੇ ਲੜੀ ਨੰਬਰ 14 --- ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂੰ, ਡਾ. ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ (ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ)
ਵਰਤੋਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀ: ਲੜੀ ਨੰਬਰ 11 ਅਤੇ ਲੜੀ ਨੰਬਰ 12 --- ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂੰ, ਡਾ. ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ (ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ)
ਵਰਤੋਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀ: ਲੜੀ ਨੰਬਰ 9 ਅਤੇ ਲੜੀ ਨੰਬਰ 10 --- ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂੰ, ਡਾ. ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ (ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ)
ਵਰਤੋਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀ: ਲੜੀ ਨੰਬਰ 7 ਅਤੇ ਲੜੀ ਨੰਬਰ 8 --- ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂੰ, ਡਾ. ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ (ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ)
ਵਰਤੋਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀ: ਲੜੀ ਨੰਬਰ 5 ਅਤੇ ਲੜੀ ਨੰਬਰ 6 --- ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂੰ, ਡਾ. ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ (ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ)
ਵਰਤੋਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀ: ਲੜੀ ਨੰਬਰ 3 ਅਤੇ ਲੜੀ ਨੰਬਰ 4 --- ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂੰ, ਡਾ. ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ (ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ)
ਵਰਤੋਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀ: ਲੜੀ ਨੰਬਰ 1 ਅਤੇ ਲੜੀ ਨੰਬਰ 2 --- ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂੰ, ਡਾ. ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ (ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ)
ਮੁੱਲ ਵਿਕਦਾ ਸੱਜਣ ਮਿਲ ਜਾਵੇ … (ਡਾ. ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ...) --- ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂੰ
ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਵਿਚਾਰਦਿਆਂ (2) - ‘ਆਗੇ ਆਗੇ ਦੇਖੀਏ ਹੋਤਾ ਹੈ ਕਿਆ …’ --- ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂੰ
ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਵਿਚਾਰਦਿਆਂ (1) - ਸਾਧੂ ਬਿਨਿੰਗ ਦੀ ਕਹਾਣੀ: ਇਹ ਮੇਰਾ ਨਾਂ --- ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂੰ
ਦੇਖੋ ਕਿ ਉਹ ਕਦੋਂ … ਕਦੋਂ … ਕਦੋਂ … --- ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂੰ
ਬਾਹੋਂ ਪਕੜ ਉਠਾਲਿਆ --- ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂੰ
ਹੁਸੈਨ ਸ਼ਾਹਿਦ ਦਾ ਨਾਵਲ ‘ਡਰਾਕਲ’ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ... --- ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂੰ
ਨਦੀਆਂ ਨਾਲ਼ੇ ਚਲਦੇ ਜਾਂਦੇ … --- ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂੰ
ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਉਰਦੂ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ --- ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂੰ
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਕੋਡ ਅਤੇ ਕੀਅਬੋਰਡ --- ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂੰ