ਡਾ. ਹਰਸ਼ਿੰਦਰ ਕੌਰ

Dr. Harshinder Kaur MD (paediatrician)
Patiala, Punjab, India.
Phone: (91 - 175 - 2216783)

Email: (drharshpatiala@yahoo.com)

Title
ਕੋਧਰੇ ਦੀ ਰੋਟੀ --- ਡਾ. ਹਰਸ਼ਿੰਦਰ ਕੌਰ
ਲੋਕ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ? --- ਡਾ. ਹਰਸ਼ਿੰਦਰ ਕੌਰ
ਦਿਮਾਗ਼ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਮੋਬਾਇਲ ਫੋਨ --- ਡਾ. ਹਰਸ਼ਿੰਦਰ ਕੌਰ
ਮੱਕੀ ਦੇ ਫ਼ਾਇਦੇ --- ਡਾ. ਹਰਸ਼ਿੰਦਰ ਕੌਰ
ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਕੌਣ ਪਛਾਣੇਗਾ? --- ਡਾ. ਹਰਸ਼ਿੰਦਰ ਕੌਰ
ਸਮਾਜ ਦਾ ਘਿਨਾਉਣਾ ਰੂਪ --- ਡਾ. ਹਰਸ਼ਿੰਦਰ ਕੌਰ
ਕੀ ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ੍ਹੇਗੀ? --- ਡਾ. ਹਰਸ਼ਿੰਦਰ ਕੌਰ
ਨਵੀਂ ਕਿਸਮ ਦੀ ਅਗਨ ਪ੍ਰੀਖਿਆ --- ਡਾ. ਹਰਸ਼ਿੰਦਰ ਕੌਰ
ਇੱਕ ਹੋਰ ‘ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਔਰਤ ਦਿਵਸ’ ਦਿਨ ਲੰਘ ਗਿਆ! --- ਡਾ. ਹਰਸ਼ਿੰਦਰ ਕੌਰ
ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ਬਾਨ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਠੋਸ ਕਦਮ --- ਡਾ. ਹਰਸ਼ਿੰਦਰ ਕੌਰ
ਬੇਟਾ ਪੜ੍ਹਾਓ - ਬੇਟੀ ਬਚਾਓ! --- ਡਾ. ਹਰਸ਼ਿੰਦਰ ਕੌਰ
ਕਿਰਤੀਆਂ ਦਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਉੱਤੇ ਜਿੱਤ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ --- ਡਾ. ਹਰਸ਼ਿੰਦਰ ਕੌਰ
20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦਾ ਚੋਟੀ ਦਾ ਸਾਇੰਸਦਾਨ: ਡਾ. ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਪਾਨੀ --- ਡਾ. ਹਰਸ਼ਿੰਦਰ ਕੌਰ
ਸਾਈਕਲ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਫ਼ਾਇਦੇ --- ਡਾ. ਹਰਸ਼ਿੰਦਰ ਕੌਰ
ਅੱਜ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਿਸ ਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ? --- ਡਾ. ਹਰਸ਼ਿੰਦਰ ਕੌਰ
ਕਿਤਿਓਂ ਰਾਵਣ ਨੂੰ ਹੀ ਲੱਭ ਲਿਆਓ --- ਡਾ. ਹਰਸ਼ਿੰਦਰ ਕੌਰ
ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਦੂਜਾ ਪੱਖ --- ਡਾ. ਹਰਸ਼ਿੰਦਰ ਕੌਰ
ਪੰਜਾਬ ਰੇਗਿਸਤਾਨ ਬਣਨ ਵੱਲ ਨੂੰ? --- ਡਾ. ਹਰਸ਼ਿੰਦਰ ਕੌਰ
“ਮੈਂ ਸਵਰਗ ਜਾਣੈ …” --- ਡਾ. ਹਰਸ਼ਿੰਦਰ ਕੌਰ
ਕੋਰੋਨਾ ਸੰਬੰਧੀ ਕੁਝ ਸ਼ੰਕੇ --- ਡਾ. ਹਰਸ਼ਿੰਦਰ ਕੌਰ
ਦਿਮਾਗ਼ ਤੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਸੰਤੁਲਨ --- ਡਾ. ਹਰਸ਼ਿੰਦਰ ਕੌਰ
ਕੀ ਹਾਲੇ ਵੀ ਸਮਾਜ ਕਹੇਗਾ ਕਿ ਔਰਤ ਹੀ ਔਰਤ ਦੀ ਦੁਸ਼ਮਨ ਹੈ? --- ਹਰਸ਼ਿੰਦਰ ਕੌਰ
ਮਜ਼ਹਬ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਤਾ ਆਪਸ ਮੇ ਵੈਰ ਰੱਖਣਾ!
ਅਸੰਖ ਚੋਰ ਹਰਾਮਖੋਰ --- ਡਾ. ਹਰਸ਼ਿੰਦਰ ਕੌਰ
ਭਾਰਤ ਮਾਤਾ ਦੇ ‘ਹਵਸੀ ਕੁੱਤੇ’ --- ਡਾ. ਹਰਸ਼ਿੰਦਰ ਕੌਰ