ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਲੋੋਹਟਬੱਦੀ

Phone: (91 - 89684 - 33500)
Email: (singh.jagjit0311@gmail.com)

Title
ਉੱਜੜ ਗਿਆਂ ਦਾ ਦੇਸ ਨਾ ਕੋਈ … --- ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਲੋਹਟਬੱਦੀ
ਕਹਾਣੀ: ਰੋਹੀ ਦਾ ਰੁੱਖ --- ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਲੋਹਟਬੱਦੀ
ਮਾਂ! --- ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਲੋਹਟਬੱਦੀ
ਕਹਾਣੀ: ਪੰਚਾਲੀ --- ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਲੋਹਟਬੱਦੀ
ਪੱਲੇ ਰਿਜ਼ਕ ਨਾ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ... --- ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਲੋਹਟਬੱਦੀ
ਜੇ ਹੱਸ ਕੇ ਬੁਲਾ ਲਵੇਂ ਕਿਧਰੇ … --- ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਲੋਹਟਬੱਦੀ
ਕਹਾਣੀ: ਗ੍ਰਹਿਣ --- ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਲੋਹਟਬੱਦੀ
ਘਰ ਛੱਡਣੇ ਸੌਖੇ ਨਹੀਂ … --- ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਲੋਹਟਬੱਦੀ
ਬਸਰੇ ਦੀ ਲਾਮ ਟੁੱਟਜੇ ... --- ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਲੋਹਟਬੱਦੀ
ਕਰੀਂ ਕਿਤੇ ਮੇਲ ਰੱਬਾ … --- ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਲੋਹਟਬੱਦੀ
ਤਿੰਨ ਰੰਗ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣੇ ... --- ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਲੋਹਟਬੱਦੀ
ਟੁੱਟਦੇ ਤਾਰਿਆਂ ਦੀ ਦਾਸਤਾਨ --- ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਲੋਹਟਬੱਦੀ
ਇੱਕ ਖ਼ਤ ਦੋਸਤੀ ਦੇ ਨਾਮ --- ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਲੋਹਟਬੱਦੀ
ਮੁਖੌਟੇ --- ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਲੋਹਟਬੱਦੀ
ਜੁਗਨੂੰਆਂ ਦੇ ਅੰਗ ਸੰਗ --- ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਲੋਹਟਬੱਦੀ
ਮੇਰੇ ਘਰ ਦਾ ਸਿਰਨਾਵਾਂ --- ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਲੋਹਟਬੱਦੀ
ਸੰਗ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੋਸਤੀ --- ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਲੋਹਟਬੱਦੀ