ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਦੁਪਾਲਪੁਰ

San Jose, California, USA.
Phone: (408 - 915 - 1268)
Email: (tsdupalpuri@yahoo.com)
Title
ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਮਾਰ ਗੋਲ਼ੀ --- ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ‘ਦੁਪਾਲਪੁਰ’
ਸਿਆਸੀ ਦਾਅਵੇ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇ, ਘਿਉ ਪੁਰਾਣਾ ਨਵੇਂ ਸਮੋਸੇ! --- ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਦੁਪਾਲਪੁਰ
ਚੋਰ ਤਾਂ ਸੀ ਕੋਈ ਹੋਰ --- ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ‘ਦੁਪਾਲਪੁਰ’
ਸਵੈਮਾਣ ਦੇ ਤਿੰਨ ਰੰਗ --- ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਦੁਪਾਲਪੁਰ
ਸਾਈਕਲ ਵਾਲੇ ‘ਸਰਵਣ’ ਦੀ ਅੜੀ --- ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਦੁਪਾਲਪੁਰ
ਸ਼ਰਾਬ - ਕਬਾਬ - ਸ਼ਬਾਬ! --- ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਦੁਪਾਲਪੁਰ
ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਸਿਜਦਾ - ਇੱਟਾਂ ਸੁੱਟ ਕੇ! --- ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ‘ਦੁਪਾਲਪੁਰ’
ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਮਾਰਿਆ ਕੱਦੂ ਵਿੱਚ ਤੀਰ! --- ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਦੁਪਾਲਪੁਰੀ
ਕਬੀਰ ਕਮਾਈ ਆਪਣੀ ...! --- ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਦੁਪਾਲਪੁਰ
ਲੋਹੇ ਨੂੰ ਇਉਂ ਕੱਟਿਆ ਲੋਹੇ ਨੇ! --- ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ‘ਦੁਪਾਲਪੁਰ’
ਇੱਕ ਰੂਹਾਨੀ, ਦੋ ਜਿਸਮਾਨੀ ‘ਡਾਕਟਰਾਂ’ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ---ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ‘ਦੁਪਾਲਪੁਰ’
‘ਸਦਭਾਵਨਾ’ ਨੂੰ ਸੱਟ ਮਾਰੇ ‘ਕੱਟੜਤਾ’ --- ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਦੁਪਾਲਪੁਰ
ਪੁਆੜੇ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦੇ --- ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਦੁਪਾਲਪੁਰ