ਅਵਤਾਰ ਤਰਕਸ਼ੀਲ

New Zealand.
Phone: (64 - 21392147)
Email: (avtar31@hotmail.com)

Title
ਕਰਮਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵੇਚਣ ਲੱਗੇ? --- ਅਵਤਾਰ ਤਰਕਸ਼ੀਲ
ਡਰ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ --- ਅਵਤਾਰ ਤਰਕਸ਼ੀਲ
ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਬਦਲ ਲਵੋਗੇ, ਉਦੋਂ ਦੁਨੀਆਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬਦਲ ਜਾਵੇਗੀ --- ਅਵਤਾਰ ਤਰਕਸ਼ੀਲ
ਅਣਗਹਿਲੀਆਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਕੀਮਤ ਤਾਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ --- ਅਵਤਾਰ ਤਰਕਸ਼ੀਲ
ਰੱਬ ਨੂੰ ਨਾ ਮੰਨਣ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸੋਚਣੀ ਦਾ ਫਰਕ -- -ਅਵਤਾਰ ਤਰਕਸ਼ੀਲ
ਮੌਤ ਦਾ ਡਰ ਦੇ ਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਕਮਾਈ (ਤਜਰਬੇ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ) --- ਅਵਤਾਰ ਤਰਕਸ਼ੀਲ
ਪਹਿਰਾਵੇ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ? --- ਅਵਤਾਰ ਤਰਕਸ਼ੀਲ
ਗੁੱਸੇ ਉੱਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਵੋ, ਅਦਾਲਤਾਂ ਅਤੇ ਥਾਣੇ ਖਾਲੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ --- ਅਵਤਾਰ ਤਰਕਸ਼ੀਲ
ਆਪ ਬੀਤੀ: ਜਦੋਂ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਮੈਂਨੂੰ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਰੋਕਣ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲੀ --- ਅਵਤਾਰ ਤਰਕਸ਼ੀਲ
ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਟੁੱਟਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ --- ਅਵਤਾਰ ਤਰਕਸ਼ੀਲ