ਸੁਖਵੰਤ ਸਿੰਘ ਧੀਮਾਨ

Sukhwant S Dhiman Engineer.
Phone: (91 - 96461 - 18113)

Email: (ersukhwant@gmail.com)

Title
ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਕਮਾਈ, ਲੁਟੇਰੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਤੋਂ ਸਮਾਂ ਬਚਾਈ --- ਸੁਖਵੰਤ ਸਿੰਘ ਧੀਮਾਨ
ਬੇਰੀ ਦਾ ਬੂਟਾ ਤੇ ਬੋਟ --- ਸੁਖਵੰਤ ਸਿੰਘ ਧੀਮਾਨ
ਆਪ ਬੀਤੀ: ਮਾਂ ਦੀ ਨਸੀਹਤ --- ਸੁਖਵੰਤ ਸਿੰਘ ਧੀਮਾਨ
ਮਰ ਗਿਆ ਮਾਸਟਰ … --- ਸੁਖਵੰਤ ਸਿੰਘ ਧੀਮਾਨ
ਦੇਸ਼ ਅਜ਼ਾਦ ਹੋ ਗਿਆ? --- ਸੁਖਵੰਤ ਸਿੰਘ ਧੀਮਾਨ
ਹੈ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਮੇਰੇ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ? --- ਸੁਖਵੰਤ ਸਿੰਘ ਧੀਮਾਨ
ਜਦੋਂ ਅਮਰ ਜਿੱਤ ਗਿਆ ਤੇ ਕਰੋਨਾ ਹਾਰ ਗਿਆ --- ਸੁਖਵੰਤ ਸਿੰਘ ਧੀਮਾਨ
ਮਿੱਤਰ ਉਹ, ਜੋ ਮੁਸੀਬਤ ਵੇਲੇ ਕੰਮ ਆਵੇ --- ਸੁਖਵੰਤ ਸਿੰਘ ਧੀਮਾਨ
ਜਦੋਂ ਬੱਤਖਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ‘ਬਖਤ’ ਪਾ ਦਿੱਤਾ --- ਸੁਖਵੰਤ ਸਿੰਘ ਧੀਮਾਨ
ਜਿੱਤਾਂ ਹਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਸ ਰਹੀ ਮਾਸੂਮੀਅਤ --- ਸੁਖਵੰਤ ਸਿੰਘ ਧੀਮਾਨ
ਸੁਪਨਾ ਸਿਖਾ ਗਿਆ ਸਬਕ ਮੈਨੂੰ --- ਸੁਖਵੰਤ ਸਿੰਘ ਧੀਮਾਨ
ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਗੁਆਚਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ --- ਸੁਖਵੰਤ ਸਿੰਘ ਧੀਮਾਨ
ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦਾ ਕਰਜ਼ --- ਸੁਖਵੰਤ ਸਿੰਘ ਧੀਮਾਨ
ਸਿਕੰਦਰ ਦੇ ਹੱਥ ਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਖਾਲੀ ਹਨ --- ਸੁਖਵੰਤ ਸਿੰਘ ਧੀਮਾਨ
ਤਿੜਕਦੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਦਾਸਤਾਨ --- ਸੁਖਵੰਤ ਸਿੰਘ ਧੀਮਾਨ
ਕਰੇ ਕੋਈ ਤੇ ਭਰੇ ਕੋਈ --- ਸੁਖਵੰਤ ਸਿੰਘ ਧੀਮਾਨ
ਮਜਬੂਰੀ, ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਹਾਲਾਤ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਸਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ … --- ਸੁਖਵੰਤ ਸਿੰਘ ਧੀਮਾਨ