ਬੇਅੰਤ ਕੌਰ ਗਿੱਲ

Moga, Punjab, India.
Phone: (91 - 94656 - 06210)

Email: (gillbeant49@gmail.com)

Title
ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ ਨਵਾਂ ਸਾਲ --- ਬੇਅੰਤ ਕੌਰ ਗਿੱਲ ਮੋਗਾ
ਇੱਕ ਚੀਕ ... ਜੋ ਗਲੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਟਕ ਗਈ --- ਬੇਅੰਤ ਕੌਰ ਗਿੱਲ
ਖੇਡ ਖੂਨ ਵਿੱਚ ਤੇ ਜਿੱਤ ਜਨੂਨ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ --- ਬੇਅੰਤ ਕੌਰ ਗਿੱਲ
ਚੋਣਾਂ ਕੋਈ ਡਰਾਮਾ ਨਹੀਂ --- ਬੇਅੰਤ ਕੌਰ ਗਿੱਲ
ਬੜੇ ਔਖੇ ਪੁੱਤ ਤੋਰਨੇ ... --- ਬੇਅੰਤ ਕੌਰ ਗਿੱਲ
ਅਣਤਰਾਸ਼ੇ ਹੀਰਿਆਂ ਦੀ ਦਰਦਮਈ ਦਾਸਤਾਨ --- ਬੇਅੰਤ ਕੌਰ ਗਿੱਲ
ਮਾਲੀਆਂ ਹੱਥੋਂ ਬੰਜਰ ਹੋਈ ਧਰਤੀ --- ਬੇਅੰਤ ਕੌਰ ਗਿੱਲ
ਦੇਖ ਦੁੱਲਿਆ, ਤਾਰ-ਤਾਰ ਹੋਏ ਕਿਰਦਾਰ --- ਬੇਅੰਤ ਕੌਰ ਗਿੱਲ
ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ ਨਵਾਂ ਸਾਲ --- ਬੇਅੰਤ ਕੌਰ ਗਿੱਲ
ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਰਗੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰ --- ਬੇਅੰਤ ਕੌਰ ਗਿੱਲ
ਅਕਲਾਂ ਵਾਲਿਓ ਮੋੜੋ ਮੁਹਾਰਾਂ ਵੇ --- ਬੇਅੰਤ ਕੌਰ ਗਿੱਲ
ਆਓ, ਦੀਵਾਲੀ ’ਤੇ ਬਾਲੀਏ ਮੋਹ ਦੇ ਦੀਵੇ --- ਬੇਅੰਤ ਕੌਰ ਗਿੱਲ
ਇੱਕ ਖਤ ਉਸ ਕੁੜੀ ਦੇ ਨਾਮ --- ਬੇਅੰਤ ਕੌਰ ਗਿੱਲ
ਮੋਦੀ ਜੀ ਦਾ ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡੀਆ --- ਬੇਅੰਤ ਕੌਰ ਗਿੱਲ