ਅਮਰਜੀਤ ਢਿੱਲੋਂ

Bajakhana, Faridkote, Punjab, India.
Phone: (91 - 94171 - 20427)
Email: (bajakhanacity@gmail.com)

Title
ਮ੍ਰਿਤਕ ਵੀ ਜੀਵਨ ਦਾਨ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ --- ਅਮਰਜੀਤ ਢਿੱਲੋਂ
ਕੀ ਮਾਤ ਗਰਭ ਅਗਨ ਕੁੰਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? --- ਅਮਰਜੀਤ ਢਿੱਲੋਂ
ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਸੋਰ ਸ਼ਰਾਬੇ ਦੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀਆਂ ਫੈਡਰਲ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਪਰਚਾਰ ਅਮਲ --- ਅਮਰਜੀਤ ਢਿੱਲੋਂ
ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਮਣਕਿਆਂ ਦੀ ਮਾਲਾ --- ਅਮਰਜੀਤ ਢਿੱਲੋਂ
ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਸੀਮਾ ਨਹੀਂ --- ਅਮਰਜੀਤ ਢਿੱਲੋਂ
ਅੱਗ ਦਾ ਪਾਣੀ --- ਅਮਰਜੀਤ ਢਿੱਲੋਂ
ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਗੌਤਮ ਤੋਂ ਸਿਧਾਰਥ ਤੱਕ --- ਅਮਰਜੀਤ ਢਿੱਲੋਂ
‘ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਦਸ ਵੀਹ ਆਦਮੀ’--- ਅਮਰਜੀਤ ਢਿੱਲੋ
ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖਤਮ ਨਾ ਹੋਂਵਦੀ ---ਅਮਰਜੀਤ ਢਿੱਲੋਂ
ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਮਾਤਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਚੁਗਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਰਾਖ ਵਿੱਚ ਲਾਏ ਅੰਬਾਂ ਦੇ ਬੂਟੇ --- ਜੀਵਨ ਗਰਗ
ਪਦਾਰਥ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਚੇਤਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ --- ਅਮਰਜੀਤ ਢਿੱਲੋਂ