ਐਡਵੋਕੇਟ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ੁਗਲੀ

Jalandhar, Punjab, India.
Phone: (91 - 98721 -  65741)

Title
ਦਿੱਲੀ ਚੋਣਾਂ: ਕੌਣ ਕਿੰਨੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ --- ਐਡਵੋਕੇਟ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ੁਗਲੀ
ਦਿੱਲੀ, ਮਨੁੱਖ ਤੇ ਵਹਿਸ਼ੀਪੁਣਾ --- ਐਡਵੋਕੇਟ ਗੁਰਮੀਤ ਸ਼ੁਗਲੀ
ਪਟੋਲਿਆਂ ਵਾਲੀ ਕੁੜੀ ਅਤੇ ਵਹਿਸ਼ੀ ਦਰਿੰਦੇ --- ਐਡਵੋਕੇਟ ਗੁਰਮੀਤ ਸ਼ੁਗਲੀ
ਕੌਣ ਸਾਬ੍ਹ ਨੂੰ ਆਖੇ “ਇੰਝ ਨਹੀਂ ਇੰਝ ਕਰ” --- ਐਡਵੋਕੇਟ ਗੁਰਮੀਤ ਸ਼ੁਗਲੀ
23 ਮਈ ਦੇ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕੌਣ ਕਿੰਨੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ --- ਐਡਵੋਕੇਟ, ਗੁਰਮੀਤ ਸ਼ੁਗਲੀ
ਬਿਨਾਂ ਕੁੰਡਲੀ ਦੇ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ --- ਐਡਵੋਕੇਟ ਗੁਰਮੀਤ ਸ਼ੁਗਲੀ
(1) ਮੁੱਛ ਦਾ ਸਵਾਲ --- ਐਡਵੋਕੇਟ ਗੁਰਮੀਤ ਸ਼ੁਗਲੀ
ਮੌਸਮ ਵਾਂਗ ਤਪ ਤੇ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਚੋਣ ਪਿੜ --- ਐਡਵੋਕੇਟ ਗੁਰਮੀਤ ਸ਼ੁਗਲੀ
ਰੁੱਤ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਦੀ ਆਈ --- ਐਡਵੋਕੇਟ ਗੁਰਮੀਤ ਸ਼ੁਗਲੀ
ਮੁੱਦਿਆਂ ਵਿਹੂਣਾ ਪ੍ਰਚਾਰ --- ਐਡਵੋਕੇਟ ਗੁਰਮੀਤ ‘ਸ਼ੁਗਲੀ’
ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਭੰਡਪੁਣਾ --- ਐਡਵੋਕੇਟ ਗੁਰਮੀਤ ਸ਼ੁਗਲੀ
ਤਾਕਤਵਰ ਕੌਣ: ਮਾਫ਼ੀਆ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ? --- ਐਡਵੋਕੇਟ ਗੁਰਮੀਤ ਸ਼ੁਗਲੀ
ਬੁੱਚੜ ‘ਮਹਾਰਾਜ’ --- ਐਡਵੋਕੇਟ ਗੁਰਮੀਤ ਸ਼ੁਗਲੀ
ਅਖੇ, ਕਿਸਾਨ ਛੁੱਟੀ ’ਤੇ ਹਨ --- ਐਡਵੋਕੇਟ ਗੁਰਮੀਤ ਸ਼ੁਗਲੀ
‘ਜੇ ਅਨਹੋਣੀ ਹੋਇ’ --- ਐਡਵੋਕੇਟ ਗੁਰਮੀਤ ਸ਼ੁਗਲੀ
ਨੇਤਾ ਘੱਟ, ਕਲਾਕਾਰ ਵੱਧ --- ਐਡਵੋਕੇਟ, ਗੁਰਮੀਤ ਸ਼ੁਗਲੀ
ਡੁੱਬਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਜਵੇ ਦਾ ਸਹਾਰਾ --- ਐਡਵੋਕੇਟ ਗੁਰਮੀਤ ਸ਼ੁਗਲੀ
ਸੋਚੋ ਤੇ ਬਚੋ --- ਐਡਵੋਕੇਟ ਗੁਰਮੀਤ ਸ਼ੁਗਲੀ
ਖ਼ਬਰਦਾਰ! ਸਰਕਾਰ ਬੇ-ਔਲਾਦ ਹੈ --- ਐਡਵੋਕੇਟ ਗੁਰਮੀਤ ਸ਼ੁਗਲੀ
ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਸੰਖ ਪੂਰੂ --- ਐਡਵੋਕੇਟ ਗੁਰਮੀਤ ਸ਼ੁਗਲੀ
ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ, ਹੱਕ ਤੇ ਫਰਜ਼ --- ਐਡਵੋਕੇਟ ਗੁਰਮੀਤ ਸ਼ੁਗਲੀ
ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਚਰਚਾ ਜਾਂ ਕਿੜਾਂ --- ਐਡਵੋਕੇਟ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ੁਗਲੀ
ਬੱਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ’ਤੇ ਫਿਰ ਉਹੀ ਤਮਾਸ਼ਾ --- ਐਡਵੋਕੇਟ ਗੁਰਮੀਤ ਸ਼ੁਗਲੀ
ਭਗਵੀਂ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਸੂਹੀ ਚੁਣੌਤੀ --- ਐਡਵੋਕੇਟ ਗੁਰਮੀਤ ਸ਼ੁਗਲੀ
ਆਪਣੇ ਘਰ ਲੱਗੀ ਅੱਗ ਦਾ ਸੇਕ --- ਐਡਵੋਕੇਟ ਗੁਰਮੀਤ ਸ਼ੁਗਲੀ